TITLE: Vicher // commercial DIRECTOR: Ilona SzwarcOPERATOR: Łukasz Dziedzic