TYTUŁ: Mirinda Orange – Sneakers DOM produkcyjny: MakataCHARAKTERYZACJA: Paula Celińska