TYTUŁ: T-Mobile – Hokej DOM produkcyjny: Dynamo FilmCHARAKTERYZACJA: Paula Celińska