TYTUŁ: T-Mobile – Biuro DOM produkcyjny: Dynamo FilmCHARAKTERYZACJA: Paula Celińska