TYTUŁ: T-Mobile DOM produkcyjny: Papaya FilmsCHARAKTERYZACJA: Paula Celińska