TYTUŁ: Samsung 30s REŻYSER: Alan WillmannDOM produkcyjny: Sputnik StudioMONTAŻ: Patrycja Piróg