TYTUŁ: Samsung 15s REŻYSER: Alan WillmannDOM produkcyjny: Sputnik StudioMONTAŻ: Patrycja Piróg