TYTUŁ: Moya Semya – Jeszcze! OPERATOR: Antoine Vivas-Denisov