TYTUŁ: Kuka – trailer REŻYSER: Yaroslav ChevazhevskiyOPERATOR: Antoine Vivas-DenisovDOM produkcyjny: Staralis Film Company