TYTUŁ: IBUPROM SPORTREŻYSER: Piotr KumikCHARAKTERYZACJA: Paula Celińska