TYTUŁ: Head & Shoulders – Gladiator REŻYSER: Antoni NykowskiKOSTIUMY: Pola GomółkaCHARAKTERYZACJA: Paula Celińska