TITLE: Żurkowski – Ciemność // music video DIRECTOR: Szymon KuriataOPERATOR: Szymona KuriataMONTAŻ: Patrycja Piróg