TITLE: Hascovir Control // commercial DIRECTOR: Kuba ŁubniewskiOPERATOR: Kuba ŁubniewskiPRODUCTION HOUSE: Film Produkcja