TITLE: Greenpoint // Autumn 2023 DIRECTOR: Dorota MikoOPERATOR: Tomek MikoPRODUCTION HOUSE: Follow The RabbitSCENOGRAFIA: Natalia RejszelCOSTUME DESIGNER: Greenpoint