TITLE: Desperados // commercial DIRECTOR: Krzysztof GrudzińskiOPERATOR: Kajetan Plis